Bygg & Smide -

Från idé till färdigt projekt

Bygg & Smide -

Från idé till färdigt projekt

Bygg & Smide -

Från idé till färdigt projekt

Bygg & Smide - Allmänt

Ett samarbete med Saltängen ger dig lägre kostnader, snabbare genomförande och hög kvalitet. Saltängen är er kompletta projektpartner, från idé till konstruktion och färdigt projekt levererar vi färdiga hallar och broar enligt gällande normer – Saltängen gör livet enklare för alla våra kunder inom bygg och smide!

Bygg och smide

Saltängen är er kompletta samarbetspartner, från konstruktion till leverans i bygg- och infrastrukturprojekt. Vi erbjuder dig bland annat färdiga hallar, såsom lager-, sport-,  industri- och logistikhallar.

Inom infrastruktur tillverkar vi bl.a. gång- och körbroar samt smiden till tunnelprojekt

Bygg och smide - Våra projekt

Broleverans från Saltängen

27 ton, 10 meter lång och 6 meter bred. Där har ni den totala vikten och måtten på bron som vi levererade till det nya bostadsområdet ”inre hamnen” i Norrköping. I vårt helhetsåtagande ingick tillverkning och montage samt dokumentation.

Spela videoklipp

Fisksätra Folketshus

Saltängen fick ett stort byggprojekt i Stockholmsområdet. I uppdraget ingick tillverkning av stommen till ett nytt Folkets hus. För att lyckas, kombinerade Saltängen tillverkning i vår flexibla verkstad i Norrköping och effektivt montage av pelare, balk och diagonaler på plats hos kund. 

Green Storage

I detta projekt levererade och monterade Saltängen sandwichpaneler i fasad och invändigt, takisolering/papp, takavvattning samt dörrar och utrymningstrappor, med andra ord ”tätt hus”.

Sporthall

Detta projekt omfattade en färdig stomme till en sporthall i Östergötland. I arbetet ingick tillverkning av pelare och balkar i vår stora verkstad i Norrköping. Utöver tillverkning ingick även ett effektivt montage på site av stålstomme, mellanbjälklag, 32 stycken fackverk, stålplattor, TRP-plåt och sekundärsmide för redskap. 

En kontakt.

Vill du ha kontakt med en av våra försäljare, projektledare eller experter, vänligen fyll i kontaktformuläret.  Smidigare planering, bättre kontroll och lägre driftkostnader får du på köpet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Huvudkontor

Våra filialer