Våra värderingar

Våra värderingar är det som ger oss vägledning i hur vi både som individer och företag skall agera – både oss emellan inom Saltängen men även gentemot våra kunder, leverantörer och omvärld. Varje dag, året om.

Våra värderingar

Våra värderingar är det som ger oss vägledning i hur vi både som individer och företag skall agera – både oss emellan inom Saltängen men även gentemot våra kunder, leverantörer och omvärld. Varje dag, året om.

Engagemang

Engagemang är en värdering som har funnits med sedan starten av företaget och är en viktig pusselbit för utvecklingen av Saltängen. Medarbetarna bidrar ständigt med att utveckla tjänster, produkter och kundunika lösningar. Alla medarbetare bidrar varje dag till att ”sätta” Saltängens vision till verkligheten, ”långsiktig och lönsam tillväxt genom unika kundupplevelser”. Det är medarbetarna som gör Saltängen till Sveriges mest engagerade industripartner.

Öppenhet

Vårt synsätt på öppenhet handlar om att dela med sig och ta del av nya kunskaper och erfarenheter. Kunskapsöverföring har varit och är en del i vår tillväxtresa. För oss är det en självklarhet att kunskapsöverföring  sker mellan generationer, kön och etniciteter. Vi är övertygade om att företag med heterogena gruppsammansättningar utvecklas effektivare.

Noggrannhet

Noggrannhet i hela vår arbetsprocess, från offert till fakturering, är viktigt för oss. Vi vill att processen ska fungera smärtfritt för dig som medarbetare, kund och leverantör. I vår strävan att alltid förbättra oss lyssnar vi noga på våra medarbetare och samarbetspartners. Feedbacken används sedan i vårt arbete med ständiga förbättringar. 

Följ oss på sociala medier

En kontakt.

Vill du ha kontakt med en av våra försäljare, projektledare eller experter, vänligen fyll i kontaktformuläret.  Smidigare planering, bättre kontroll och lägre driftkostnader får du på köpet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Huvudkontor

Våra filialer