Industrirör -

Från idé till färdigt projekt

Industrirör -

Från idé till färdigt projekt

Industrirör -

Från idé till färdigt projekt

Industrirör - Allmänt

Saltängen har kompetensen och resurserna som leverantör och partner att åta sig kompletta rörprojekt alternativt delar i större projekt. Genom vårt nätverk inom design har vi, om så önskas, resurser att ta ett helhetsansvar från planering till färdig installation. Med en erfaren och effektiv organisation och med kraften i Saltängens övriga affärsområden är inget projekt för stort eller komplext.

Låt oss komma in tidigt i processen – Det ger er färre kontaktytor, bättre kontroll och högre kvalitet

Industrirör

Saltängens kunder finns bland annat inom process-, tillverknings-, kemikalie-, och olja & gas industrin.

Vi erbjuder dig kompletta rörsystem och lösningar för alla typer av media.

Vi är en stark partner vid såväl projekt, planerade revisionsarbeten och akuta stopp.

Genom vår höga flexibilitet och kompetens  löser vi såväl stora som mindre projekt.

Industrirör - Våra projekt

Hamnen - 4,5 km rör

Saltängen fick förtroendet av en kund att leverera 4,5 km rör inkl. sekundärsmide. I arbetet ingick leverans av material, isolering, montage samt testning. Montaget var av löpande band principen där prefabricering och isolering utfördes i tält på site och sen färdiga rör förflyttades till sin plats i rörgatan där de svetsades och slutisolering utfördes.

Rörbrygga

Tillverkning och installation av en 90 meter rörbrygga hos en kund inom massa- och pappersindustrin. Leveransen bestod av totalt 65 ton stål och 1 600 meter rör.

Revision

Saltängen var partner på det årliga revisionsstoppet vid ett massa-/pappersbruk.

Totalt hade Saltängen 110 personer på plats vilka levererade tjänster inom rör, mekanik, svets samt inspektioner.

Under revisionen levererades även nya produkter samt att renoveringsarbeten av kundens utrustning utfördes i vår egen verkstad.

En kontakt.

Vill du ha kontakt med en av våra försäljare, projektledare eller experter, vänligen fyll i kontaktformuläret.  Smidigare planering, bättre kontroll och lägre driftkostnader får du på köpet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Huvudkontor

Våra filialer