Vi tar ansvar

Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del i vår dagliga verksamhet. Som ett av Sveriges ledande industri- och byggföretag tar vi ansvar och hänsyn till de förväntningar som ställs på oss ur ett kvalitets- och hållbarhetsperspektiv. Våra hållbarhetsmål delas in och följs upp i tre områden, sociala, miljömässiga och  ekonomiska.

Vi tar ansvar

Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del i vår dagliga verksamhet. Som ett av Sveriges ledande industri- och byggföretag tar vi ansvar och hänsyn till de förväntningar som ställs på oss ur ett kvalitets- och hållbarhetsperspektiv. Våra hållbarhetsmål delas in och följs upp i tre områden, sociala, miljömässiga och  ekonomiska.

Hållbarhet och säkerhet

På Saltängen har vi en stark hållbarhet- och säkerhetskultur. Detta är något vi arbetar kontinuerligt och omfattande med. Noggrann dokumentation, spårbarhet och strävan efter ständig förbättring ligger till grund för vårt miljö- och kvalitetsarbete. På säkerhetsfronten ligger vi i framkant tack vare våra strikta rutiner för riskbedömning innan ett arbete genomförs.

Följ oss på sociala medier

Ekonomiskt ansvar

Det ekonomiska ansvaret handlar om att säkerställa att verksamheten som bedrivs är lönsam. Vårt mål är långsiktig och lönsam tillväxt genom unika kunduppleverser. Lönsamheten ligger till grund för att vi som företag ska kunna fortsätta att utvecklas vilket i sin tur bidrar till en positiv samhällsutveckling. Tack vare våra engagerade anställda och tillförlitliga leverantörer kan vi erbjuda våra kunder unika upplevelser vilket ger en långsiktig och lönsam tillväxt. 

Miljömässigt ansvar

Det miljömässiga ansvaret handlar om hur vår verksamhet arbetar med långsiktig hållbarhet ur ett miljöperspektiv. Detta är ett kontinuerligt arbete där vårt mål är att med så lite påverkan på miljön som möjligt leverera tjänster och produkter. I vårt miljöarbete integrerar vi våra anställda och leverantörer samt för en kontinuerlig dialog med våra kunder.

Socialt ansvar

Vårt sociala ansvarstagande delas upp internt och externt. Det innebär att vi arbetar för att främja våra medarbetare, men också våra samarbetspartners, detta för att bidra till en positiv samhällsutveckling. Då våra medarbetare är vår viktigaste tillgång är de alltid i fokus och vi arbetar ständigt för att de ska ha de bästa förutsättningar för att skapa sin egen ”Saltängenresa”. För oss är det en självklarhet, allas lika värde oberoende etnicitet, kön eller ålder. Externt arbetar vi med att genomföra affärer och projekt på ett sätt där alla parter respekteras. 

Min säkerhet

Vårt ständiga säkerhetsarbete är en trygghet både för våra medarbetare och samarbetspartners. Ett exempel på vårt målmedvetna sätt att hantera säkerhetsutmaningarna på arbetsplatsen är ”Min säkerhet” – en liten bok som innehåller checklistor för riskbedömning. Med hjälp av den gör våra medarbetare en riskbedömning på arbetsplatsen innan arbetet påbörjas. Efter avslutat arbete lämnas riskbedömningen in tillsammans med tidrapporten.

Certifieringar och kompetenser:

 

  • Arbetsmiljö 45001
  • Kvalitet ISO 9001
  • Miljö ISO 14001
  • Svetsning ISO 3834-2
  • Lastbärande komponenter av stål EN 1090-1 EXC 3

En kontakt.

Vill du ha kontakt med en av våra försäljare, projektledare eller experter, vänligen fyll i kontaktformuläret.  Smidigare planering, bättre kontroll och lägre driftkostnader får du på köpet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Huvudkontor

Våra filialer