Energi & Process -

Från inspektion till revision, en komplett projektpartner

Energi & Process -

Från inspektion till revision, en komplett projektpartner

Energi & Process -

Från inspektion till revision, en komplett projektpartner

Energi & Process - Allmänt

Affärsområde Energi och Process verkar inom tre områden, kraftvärmeverk, massa- och pappersbruk samt sågverk. Vår unika arbetsmetod från inspektion till revision innebär i praktiken att vi tar ett helhetsansvar för den föreslagna och levererade lösningen. Vår inspektionstjänst i kombination med vår flexibilitet, tillgänglighet och effektiva samordning gör oss även till en komplett projekt- och revisionspartner. Service och underhåll 24/7/365 ser vi som en självklarhet! Finessen?, du som kund behöver bara en kontakt. Vår ambition är tydlig – Saltängen gör livet enklare för alla våra kunder inom Energi och Process!

Nedan kan du välja just ditt område för mer specifik information …

Kraftvärmeverk – Från bränsle till aska

Saltängen har delat in kraftvärmeverkets värdekedja i tre delprocesser;

 • Bränslehantering
 • Pannhus & panna
 • Askhantering & rökgasrening

Kraftvärmeverk – Vi tar ett helhetsansvar

När Saltängen får förtroendet att utföra en SMART-inspektion hos Er tar vi naturligtvis ett helhetsansvar där vi åtgärdar eventuella brister i delprocess bränslehantering, pannhus & panna eller rökgasrening. Detta gör vi genom att erbjuda både produktleverans och installation av exempelvis kedjor, transportörer, skruvar, ecomizer, överhettare, dysor/roster och rökgasrening m.m.

Smart-Inspektion

När vi inspekterar använder vi oss av en egenutvecklad mobil inspektionsrapport som vi kallar för SMART-inspektion. Det är en digital plattform som används för att underlätta din väg mot lägre kostnader, bättre beslutsunderlag och en avbrottsfri produktion. Rapporten innehåller både bilder och kommentarer som antecknats under inspektionens gång. Inspektionen sker alltid med vår 4:a ögonprincip, detta innebär att det alltid är två inspektörer på plats.

En komplett projektpartner

Våra väl utarbetade rutiner, struktur och höga resurskapacitet i kombination med flexibilitet och tillgänglighet gör oss även till en komplett projektpartner. Vi erbjuder Er hela värdekedjan – förstudie, projektering, planering och beredning, genomförande samt dokumentation. Vi erbjuder Er bl.a. lösningar för bränslehantering, panna och pannhus samt rökgasrening. 

Revisionspartner

Som revisionspartner har vi kapacitet att ställa upp med över 300 stycken kvalificerade medarbetare. Många gånger ligger Saltängens SMART-inspektion till grund för revisionen vilket betydligt underlättar och effektiviserar Er budget- och revisionsplanering. Vi utför revisioner på bränslehantering, panna och pannhus samt rökgasrening. Som en extra trygghet vid revisioner finns alltid vår verkstad tillgänglig för akuta reparationer, renoveringar och modifieringar.

Underhåll och service

Naturligtvis erbjuder vi även skräddarsydda lösningar för service- och underhåll – tillgänglighet 24/7/365 ser vi som en självklarhet. Vi erbjuder Er reservdelar som exempelvis dysor och roster, reservdelar till transportörer och transmission, filter och filterkorgar m.m.

Certifieringar och kompetenser:

 • Arbetsmiljö 45001
 • Kvalitet ISO 9001
 • Miljö ISO 14001
 • Svetsning ISO 3834-2
 • Lastbärande komponenter av
  stål EN 1090-1 EXC 3

Massa- och pappersbruk – Från flis till papper

Saltängen har delat in massa- och pappersbrukets värdekedja i tre delprocesser;

 • Renseri
 • Bark-och sodapanna
 • Fiberlinje 
 • Pappersmaskin

Massa- och pappersbruk – Vi tar ett helhetsansvar

När Saltängen får förtroendet att utföra en SMART-inspektion hos Er tar vi naturligtvis ett helhetsansvar där vi åtgärdar eventuella brister i delprocess renseri, barkpanna, eller  fiberlinjen. Detta gör vi genom att erbjuda både produktleverans och installation av exempelvis kedjor, skruvar, transportband, cell-/stokermatare, doseringsfickor, panna, silkorgar, cykloner m.m.

Smart-Inspektion

När vi inspekterar använder vi oss av en egenutvecklad mobil inspektionsrapport som vi kallar för SMART-inspektion. Det är en digital plattform som används för att underlätta din väg mot lägre kostnader, bättre beslutsunderlag och en avbrottsfri produktion. Rapporten innehåller både bilder och kommentarer som antecknats under inspektionens gång. Inspektionen sker alltid med vår 4:a ögonprincip, detta innebär att det alltid är två inspektörer på plats.

En komplett projektpartner

Våra väl utarbetade rutiner, struktur och höga resurskapacitet i kombination med flexibilitet och tillgänglighet gör oss även till en komplett projektpartner.. Vi erbjuder Er hela värdekedjan – förstudie, projektering, planering och beredning, genomförande samt dokumentation. Vi erbjuder Er bl.a. lösningar för renseri, bark- och sodapanna, fiberlinje samt pappersmaskin. 

Revisionspartner

Som revisionspartner har vi kapacitet att ställa upp med över 200 stycken kvalificerade medarbetare inom licenssvets och montage. Många gånger ligger Saltängens SMART-inspektion till grund för revisionen vilket betydligt underlättar och effektiviserar Er budget- och revisionsplanering. Som exempel kan nämnas revisioner på renseri, bark- och sodapanna, fiberlinje samt pappersmaskinSom en extra trygghet vid revisioner finns alltid vår verkstad tillgänglig för akuta reparationer, renoveringar och modifieringar.

Underhåll och service

Naturligtvis erbjuder vi även skräddarsydda lösningar för service- och underhåll – tillgänglighet 24/7/365 ser vi som en självklarhet. Vi erbjuder Er reservdelar som ex vis luftdysor och lutsprutor, reservdelar till transportörer och transmission, silkorgar, cykloner m.m.

Certifieringar och kompetenser:

 

 • Arbetsmiljö 45001
 • Kvalitet ISO 9001
 • Miljö ISO 14001
 • Svetsning ISO 3834-2
 • Lastbärande komponenter av stål EN 1090-1 EXC 3

Sågverk – Från stock till färdigt virke

Saltängen har delat in sågverkets värdekedja i fem delprocesser;

 • Inmatning och grovsortering
 • Barkning
 • Sågning
 • Sortering
 • Torkning

Sågverk – Vi tar ett helhetsansvar

När Saltängen får förtroendet att utföra en SMART-inspektion hos Er tar vi naturligtvis ett helhetsansvar där vi åtgärdar eventuella brister i respektive delprocess timmersortering, barkning, sågning, sortering eller torkning. Detta gör vi genom att erbjuda både produktleverans och installation av exempelvis kedjor/transportörer, transportband, timmerbord, slitplåtar och slitlister, flispanna m.m.

Smart-Inspektion

När vi inspekterar använder vi oss av en egenutvecklad mobil inspektionsrapport som vi kallar för SMART-inspektion. Det är en digital plattform som används för att underlätta din väg mot lägre kostnader, bättre beslutsunderlag och en avbrottsfri produktion. Rapporten innehåller både bilder och kommentarer som antecknats under inspektionens gång. Inspektionen sker alltid med vår 4:a ögonprincip, detta innebär att det alltid är två inspektörer på plats.

En komplett projektpartner

Våra väl utarbetade rutiner, struktur och höga resurskapacitet i kombination med flexibilitet och tillgänglighet gör oss även till en komplett projektpartner. Vi erbjuder Er hela värdekedjan – förstudie, projektering, planering och beredning, genomförande samt dokumentation. Erbjudandet består bl.a. av produkter inom inmatning och grovsortering, barkning, sågning, sortering samt torkning.

Revisionspartner

Som revisionspartner har vi mycket hög kapacitet och flexibilitet vad det gäller bemanning. Många gånger ligger Saltängens SMART-inspektion till grund för revisionen vilket betydligt underlättar och effektiviserar Er budget- och revisionsplanering. Vi utför revisioner på inmatning och grovsortering, barkning, sågning, sortering samt torkning. Som en extra trygghet vid revisioner finns alltid vår verkstad tillgänglig för akuta reparationer, renoveringar och modifieringar.

Underhåll och service

Naturligtvis erbjuder vi även skräddarsydda lösningar för service- och underhåll – tillgänglighet 24/7/365 ser vi som en självklarhet. Vi erbjuder Er reservdelar som ex vis kedjor, kedjehjul och vändhjul, axlar och kopplingar medbringare, slitlister, tryckkärl till flispanna, roster och dysor m.m.

Certifieringar och kompetenser:

 

 • Arbetsmiljö 45001
 • Kvalitet ISO 9001
 • Miljö ISO 14001
 • Svetsning ISO 3834-2
 • Lastbärande komponenter av stål EN 1090-1 EXC 3

En kontakt.

Vill du ha kontakt med en av våra försäljare, projektledare eller experter, vänligen fyll i kontaktformuläret.  Smidigare planering, bättre kontroll och lägre driftkostnader får du på köpet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Huvudkontor

Våra filialer