Tillverkningsindustri -

Från inspektion till revision, en komplett projektpartner

Tillverkningsindustri-

Från inspektion till revision, en komplett projektpartner

Tillverkningsindustri -

Från inspektion till revision, en komplett projektpartner

Tillverkningsindustri - Allmänt

Affärsområde Tillverkningsindustri verkar inom tre områden, bland annat gjuteri, valsverk samt stålverk. Vår unika arbetsmetod från inspektion till revision innebär i praktiken att vi tar ett helhetsansvar för den föreslagna och levererade lösningen. Vår inspektionstjänst i kombination med vår flexibilitet, tillgänglighet och effektiva samordning gör oss även till en komplett projekt- och revisionspartner. Service och underhåll 24/7/365 ser vi som en självklarhet! Finessen?, du som kund behöver bara en kontakt. Vår ambition är tydlig – Saltängen gör livet enklare för alla våra kunder inom Tillverkningsindustri

Nedan kan du välja just ditt område för mer specifik information …

Gjuteri

Saltängen har delat in gjuteriets värdekedja i tre delprocesser;

 • Hantering av råmaterial
 • Tillverkning/bearbetning
 • Utleverans

Gjuteri – Vi tar ett helhetsansvar

När Saltängen får förtroendet att utföra en SMART-inspektion alternativt rondering/tillståndskontroller på vital produktionsutrustning tar vi naturligtvis ett helhetsansvar där vi åtgärdar eventuella brister. Detta gör vi genom att erbjuda både produktleverans och installation av exempelvis råmaterialintag, tippfickor, stup, kedjor/transportörer, transportband, smältugnar, gjutrännor och gjutbottnar m.m.

Smart-Inspektion

När vi inspekterar använder vi oss av en egenutvecklad mobil inspektionsrapport som vi kallar för SMART-inspektion. Det är en digital plattform som används för att underlätta din väg mot lägre kostnader, bättre beslutsunderlag och en avbrottsfri produktion. Rapporten innehåller både bilder och kommentarer som antecknats under inspektionens gång. Inspektionen sker alltid med vår 4:a ögonprincip, detta innebär att det alltid är två inspektörer på plats.

En komplett projektpartner

Våra väl utarbetade rutiner, struktur och höga resurskapacitet i kombination med flexibilitet och tillgänglighet gör oss även till en komplett projektpartner. Vi erbjuder Er hela värdekedjan – förstudie, projektering, planering och beredning, genomförande samt dokumentation. Erbjudandet består bl.a. av lösningar för hantering av råmaterial, tillverkning/bearbetning och utleverans. 

Revisionspartner

Som revisionspartner har vi mycket hög kapacitet och flexibilitet vad det gäller bemanning. Många gånger ligger Saltängens SMART-inspektion till grund för revisionen vilket betydligt underlättar och effektiviserar Er budget- och revisionsplanering. Vi utför revisioner inom alla delprocesser, hantering av råmaterial, tillverkning/bearbetning och utleverans. Som en extra trygghet vid revisioner finns alltid vår verkstad tillgänglig för akuta reparationer, renoveringar och modifieringar.

Underhåll och service

Naturligtvis erbjuder vi även skräddarsydda lösningar för service- och underhåll – tillgänglighet 24/7/365 ser vi som en självklarhet. Vi erbjuder Er reservdelar som exempelvis kedjor, kedjetransportörer, medbringare, slitplåtar, slitlister, transmission m.m.

Certifieringar och kompetenser:

 

 • Arbetsmiljö 45001
 • Kvalitet ISO 9001
 • Miljö ISO 14001
 • Svetsning ISO 3834-2
 • Lastbärande komponenter av stål EN 1090-1 EXC 3

Valsverk

Saltängen har delat in valsverkets värdekedja i tre delprocesser;

 • Hantering av råmaterial
 • Tillverkning/bearbetning
 • Utleverans

Valsverk – Vi tar ett helhetsansvar

När Saltängen får förtroendet att utföra en SMART-inspektion alternativt rondering/tillståndskontroller på vital produktionsutrustning tar vi naturligtvis ett helhetsansvar där vi åtgärdar eventuella brister. Detta gör vi genom att erbjuda både produktleverans och installation av exempelvis kedjor/transportörer, rullbanor, lager m.m.

Smart-Inspektion

När vi inspekterar använder vi oss av en egenutvecklad mobil inspektionsrapport som vi kallar för SMART-inspektion. Det är en digital plattform som används för att underlätta din väg mot lägre kostnader, bättre beslutsunderlag och en avbrottsfri produktion. Rapporten innehåller både bilder och kommentarer som antecknats under inspektionens gång. Inspektionen sker alltid med vår 4:a ögonprincip, detta innebär att det alltid är två inspektörer på plats.

En komplett projektpartner

Våra väl utarbetade rutiner, struktur och höga resurskapacitet i kombination med flexibilitet och tillgänglighet gör oss även till en komplett projektpartner.. Vi erbjuder Er hela värdekedjan – förstudie, projektering, planering och beredning, genomförande samt dokumentation. Erbjudandet består bl.a. av lösningar för hantering av råmaterial, tillverkning/bearbetning och utleverans. 

Revisionspartner

Som revisionspartner har vi mycket hög kapacitet och flexibilitet vad det gäller bemanning. Många gånger ligger Saltängens SMART-inspektion till grund för revisionen vilket betydligt underlättar och effektiviserar Er budget- och revisionsplanering.  Vi utför revisioner inom alla delprocesser, hantering av råmaterial, tillverkning/bearbetning och utleverans. Som en extra trygghet vid revisioner finns alltid vår verkstad tillgänglig för akuta reparationer, renoveringar och modifieringar.

Underhåll och service

Naturligtvis erbjuder vi även skräddarsydda lösningar för service- och underhåll – tillgänglighet 24/7/365 ser vi som en självklarhet. Vi erbjuder Er reservdelar som ex vis kedjor, kedjetransportörer, medbringare, rullar, axlar, lagerhus, slitplåtar, slitlister, transmission m.m.

Certifieringar och kompetenser:

 

 • Arbetsmiljö 45001
 • Kvalitet ISO 9001
 • Miljö ISO 14001
 • Svetsning ISO 3834-2
 • Lastbärande komponenter av stål EN 1090-1 EXC 3

Stålverk

Saltängen har delat upp stålverkets värdekedja i tre delprocesser;

 • Hantering av råmaterial
 • Tillverkning/bearbetning 
 • Utleverans

Stålverk – Vi tar ett helhetsansvar

När Saltängen får förtroendet att utföra en SMART-inspektion alternativt rondering/tillståndskontroller på vital produktionsutrustning tar vi naturligtvis ett helhetsansvar där vi åtgärdar eventuella brister. Detta gör vi genom att erbjuda både produktleverans och installation av exempelvis råmaterialintag, tippfickor, stup, kedjor/transportörer, transportband, smältugnar, gjutbottnar m.m.

Smart-Inspektion

När vi inspekterar använder vi oss av en egenutvecklad mobil inspektionsrapport som vi kallar för SMART-inspektion. Det är en digital plattform som används för att underlätta din väg mot lägre kostnader, bättre beslutsunderlag och en avbrottsfri produktion. Rapporten innehåller både bilder och kommentarer som antecknats under inspektionens gång. Inspektionen sker alltid med vår 4:a ögonprincip, detta innebär att det alltid är två inspektörer på plats.

En komplett projektpartner

Våra väl utarbetade rutiner, struktur och höga resurskapacitet i kombination med flexibilitet och tillgänglighet gör oss även till en komplett projektpartner. Vi erbjuder Er hela värdekedjan – förstudie, projektering, planering och beredning, genomförande samt dokumentation. Erbjudandet består bl.a. av lösningar för hantering av råmaterial, tillverkning/bearbetning och utleverans.

Revisionspartner

Som revisionspartner har vi mycket hög kapacitet och flexibilitet vad det gäller bemanning. Många gånger ligger Saltängens SMART-inspektion till grund för revisionen vilket betydligt underlättar och effektiviserar Er budget- och revisionsplanering. Vi utför revisioner inom alla delprocesser, hantering av råmaterial, tillverkning/bearbetning och utleverans. Som en extra trygghet vid revisioner finns alltid vår verkstad tillgänglig för akuta reparationer, renoveringar och modifieringar.

Underhåll och service

Naturligtvis erbjuder vi även skräddarsydda lösningar för service- och underhåll – tillgänglighet 24/7/365 ser vi som en självklarhet. Vi erbjuder Er reservdelar som ex vis kedjor, kedjetransportörer, medbringare, rullar, axlar, lagerhus, slitplåtar, slitlister, transmission m.m.

Certifieringar och kompetenser:

 

 • Arbetsmiljö 45001
 • Kvalitet ISO 9001
 • Miljö ISO 14001
 • Svetsning ISO 3834-2
 • Lastbärande komponenter av stål EN 1090-1 EXC 3

En kontakt.

Vill du ha kontakt med en av våra försäljare, projektledare eller experter, vänligen fyll i kontaktformuläret.  Smidigare planering, bättre kontroll och lägre driftkostnader får du på köpet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Huvudkontor

Våra filialer